Home

Klinefelter vruchtbaarheid

vruchtbaarheid. Als er bij een zaadbalbiopt bij jongens met Klinefelter zaadcellen wordt gevonden, hoeveel zaadcellen zijn dat dan? Hoe gaat een zaadbalbiopt eigenlijk in zijn werk? Hoe staat het met de vruchtbaarheid (fertiliteit) van jongens met Klinefelter syndroom? Is het mogelijk dat de teelbal bij jongens met Klinefelter zaadcellen aanmaakt 1.4 Vruchtbaarheid Het moment in het leven waarop de diagnose Klinefelter syndroom gesteld wordt, het fenotype van de aandoening en de zorgvraag over onvruchtbaarheid van het individu, zijn partner of zijn ouders, bepalen de overwegingen rondom het omgaan met de gestoorde vruchtbaarheid die verbonden is aan Klinefelter syndroom Klinefelter en vruchtbaarheid Zoals vermeld onder de mogelijke symptomen kan er sprake zijn van vruchtbaarheidsproblemen. Testosteron leidt niet tot verbetering qua vruchtbaarheid. Bespreek het met de arts als er een kinderwens is, er kan bijvoorbeeld een vruchtbaarheidsbehandeling worden overwogen. Nederlandse Klinefelter Verenigin Klinefelter-syndroom: Kleine testikels en onvruchtbaarheid. Het Klinefelter-syndroom is een genetische aandoening die alleen mannen aantast. Zij hebben een extra X-chromosoom (en soms nog bijkomende X-chromosomen). Een kenmerkend symptoom zijn de niet goed ontwikkelde geslachtsklieren met bijgevolg kleine testes (testikels, zaadballen) Een deel van de mannen met Klinefelter-syndroom (KS) heeft focale spermatogenese. De zaadcellen kunnen zich in het ejaculaat bevinden (8 %) of kunnen middels TESE (50 %) geoogst en gecryopreserveerd worden. Kernvraag is wanneer het fertiliteitsonderzoek ingezet moet worden. Semenanalyse is de eerste stap

Het Klinefelter syndroom komt vaker voor bij ouders die pas op latere leeftijd kinderen krijgen. Hoe ontstaat het Klinefelter-syndroom? Fout tijdens de bevruchting Tijdens de bevruchting versmelt de eicel van de moeder met een zaadcel van de vader. Bij een jongentje levert de eicel het X-chromosoom en de zaadcel het Y-chromosoom Het Klinefelter syndroom kent een grote variatie aan symptomen. We zetten veel voorkomende symptomen op een rij: Een tekort aan het mannelijke hormoon testosteron. Dit tekort kan verschillende klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld botontkalking, spierslapte, borstvorming, en vermoeidheid. Sterk verminderde vruchtbaarheid Vaak wordt het Klinefelter syndroom eerder toevallig vastgesteld in het kader van vruchtbaarheidsmoeilijkheden. De meeste mannen met Klinefelter zijn onvruchtbaar omwille van afwezige zaadcellen in het spermastaal. De zaadbuisjes in de teelballen die het zaad vasthouden 'fibroseren' (verlittekenen) vanaf de puberteit Deze huisartsenbrochure gaat over Klinefeltersyndroom. Het Klinefeltersyndroom werd in 1942 voor het eerst beschreven door de Amerikaanse internist Harry Klinefelter. In 1959 bleek dat mannen met Klinefeltersyndroom één of meer extra X-chromosomen hebben. De meeste mannen hebben een 47,XXY-karyotype, hoewel ook andere varianten en mozaïek-vormen voorkomen

Klinefelter - vruchtbaarheid Cyberpol

  1. derde vruchtbaarheid. Geavanceerde reproductieve hulp is soms mogelijk. Geavanceerde reproductieve hulp is soms mogelijk. Geschat wordt dat 50% van de mannen met het Klinefelter-syndroom sperma kan produceren
  2. Het syndroom van Klinefelter (SvK) is een aandoening van de chromosomen, het DNA materiaal waarin de erfelijke eigenschappen van ieder mens worden opgeslagen en doorgegeven. Deze chromosomen bevinden zich in alle cellen (bouwstenen) van het lichaam. Normaliter heeft een mens 46 chromosomen geërfd: 23 van vader en 23 van moeder
  3. der zaadcellen aan
  4. derde vruchtbaarheid, lange ledematen en in meer of
  5. na de bevruchting: er ontstaat een klinefelter-mozaïek 46,XY/47,XXY. Deze mannen hebben naast normale cellen ook cellen met een X-chromosoom te veel. Sommige van deze mannen zijn vruchtbaar. Het extra X-chromosoom is in ongeveer 50 procent van de gevallen afkomstig van de vader. De kans op klinefelter neemt iets toe als vader of moeder 'oud' zijn
  6. Als je tijdens een vruchtbaarheidstraject de diagnose Klinefelter syndroom hebt gehoord, dan vallen sommige puzzelstukjes misschien op hun plaats. Misschien had je al last van bepaalde klachten, zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. De diagnose Klinefelter syndroom verandert dan waarschijnlijk niet veel voor jou in je dagelijks leven

gynaecomastie, hetzij wegens vruchtbaarheid spro- Klinefelter syndrome might serve as a model for studying a role of the X chromosome in social behavioral dysfunction and autism-like behavior Vaak wordt Klinefelter-syndroom gedetecteerd tijdens een onderzoek naar onvruchtbaarheid (waarschijnlijk zijn alle 47, XXY mannen steriel). Testiculaire ontwikkeling varieert van gehyaliniseerde niet-functionerende tubulaire structuren tot enkele spermaproductie; verhoogde uitscheiding van follikelstimulerend hormoon met urine wordt vaak opgemerkt Klinefelter syndroom: oorzaak, symptomen, vruchtbaarheid . Het Klinefelter syndroom leidt in bijna alle gevallen vroeger of later tot hypergonadotroop hypogonadisme (d.i. veel GnRH-hormoon aanmaak, weinig testosteron aanmaak) . Dit leidt op zijn beurt weer tot een belangrijk aantal 'symptomen' van het Klinefelter syndroom zoals botontkalking en.

Het Syndroom van Klinefelter is een chromosoomafwijking die uitsluitend bij mannen voorkomt. Naar schatting 1 op de 500 jongens wordt met het Syndroom van Klinefelter geboren. Wat is het Syndroom van Klinefelter ? Chromosomen zijn de dragers van onze erfelijke informatie in onze cellen. De meeste gezonde mensen hebben er 46 chromosomen Presentaties Klinefelter. (on)Vruchtbaarheid bij Klinefelter. 4.83 MB. Communicatieve vaardigheden bij Klinefelter. 1.01 MB. Klinefelter-kliniek UZ Brussel, status na 5 jaar werking. 2.3 MB. KS zorg in Nederland. 0.59 MB Klinefelter syndroom. Het Klinefelter syndroom komt alleen bij mannen voor. Zij worden met één of meer chromosomen teveel geboren. Namelijk de chromosomen die het geslacht bepalen. De kenmerken van het Klinefelter syndroom verschillen per persoon. Chromosomen zitten in alle cellen van je lichaam

Kenmerken van Klinefelter is verminderde vruchtbaarheid en gedragsproblemen. lees mee Het syndroom van Klinefelter is het meest bekende voorbeeld: patiënten met deze aandoening hebben 2 vrouwelijke geslachtschromosomen in plaats van 1, de zaadbalfunctie is daarom slecht en meestal ontbreekt de zaadcelproductie Klinefelter's syndrome (KS) is a male sex-chromosomal disorder (47,XXY) causing hypogonadism, cognitive and metabolic deficits. The majority of patients are infertile due to complete germ cell. De meest voorkomende symptomen van Klinefelter-syndroom zijn seksuele ontwikkeling en vruchtbaarheid, hoewel voor individuele mannen de ernst van de symptomen sterk kan variëren. Er wordt gedacht dat de incidentie van het Klinefelter-syndroom toeneemt. De genetica van het syndroom van Klinefelter Vruchtbaarheid in XXXY Syndroom De extra X-chromosoom verstoort de productie van zaadcellen en het sperma van mannen met 48, XXXY bevat over het algemeen geen zaadcellen. Er zijn geen vruchtbare mannen gevonden met een 48 XXXY syndroom

Dit is het Klinefelter-syndroom. Het wordt ook Klinefelter's of XXY genoemd. Vaak weten mannen niet eens dat ze Klinefelter hebben totdat ze in problemen komen met het proberen om een kind te krijgen. Er is geen remedie, maar het kan worden behandeld. Met de juiste zorg leiden de meeste mannen met Klinefelter een normaal, gezond leven Het kan ook helpen met de grootte van de penis en sterkere spieren en botten, maar het heeft geen invloed op de grootte van de zaadbal of de vruchtbaarheid. Testosteronvervangingstherapie kan je leven lang helpen bij het voorkomen van een aantal van de langdurige problemen die Klinefelter met zich meebrengt vruchtbaarheid te verwijderen treatment; Advertentie; Onvruchtbaarheid; Kun je een kind vader als je het Klinefelter-syndroom hebt? De meeste mannen met het Klinefelter-syndroom produceren niet veel of geen sperma. Een gebrek aan sperma kan het moeilijk maken om kinderen te verwennen, maar het is niet onmogelijk worden met verminderde vruchtbaarheid. Jongens met Klinefelter ontwikkelen soms een groter dan normale gestalte en hebben problemen bij de hormonale ontwikkeling met vertraagde puberteit, verminderd seksueel verlangen en soms onvruchtbaarheid door een tekort aan testosteron. Het gevoel van 'anders' te zijn ka Er is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd, op zoek Pubmed, Embase, Cinahl en Web of Science van oorsprong tot en met april 2016 voor 'Klinefelter-syndroom' en 'vruchtbaarheid' en verschillende synoniemen. Titels en abstracts zijn handmatig gescand door de auteurs in aanmerking te komen. DEELNEMER

Klinefelter syndroom: oorzaak, symptomen, vruchtbaarheid

Verminderde vruchtbaarheid bij de man is te wijten aan een lagere kwaliteit van het sperma. Het syndroom van Klinefelter is een aandoening aan de chromosomen die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van of een geringe hoeveelheid spermatozoïden in het sperma. De oorsprong ligt bij een extra X-chromosoom (XXY in plaats van XY) Opnieuw moeten de slechte voeding waarin sprake is van een tekort aan zogenaamde micro-voedingsstoffen, die leidt tot de vorming van vrije radicalen te herinneren, en bewees dat het verminderen van de vruchtbaarheid van de mannen wordt vaak geassocieerd met ondervoeding factor. Behandeling van patiënten met het syndroom van Klinefelter Het Syndroom van Klinefelter is een genetische aandoening bij de man waarbij hij in zijn cellen minstens een X-chromosoom te veel heeft. Normaal gesproken heeft een man een X en een Y chromosoom. Bij deze aandoening heeft de man 2 of meer X-chromosomen dit kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Obstructie in de mannelijke genitale organen 1.4 Vruchtbaarheid Het moment in het leven waarop de diagnose Klinefelter syndroom gesteld wordt , het fenotype van de aandoening en de zorg vraag over onvruchtbaarheid van het individu , zijn partner of zijn ouders , bepalen de overwegingen rondom het omgaan met de gestoorde vruchtbaarheid die verbonden is aan Klinefelter syndroom

Klinefelter-syndroom: Kleine testikels en onvruchtbaarheid

  1. Klinefelter-syndroom is een genetische ziekte die alleen mannen treft. Wat kenmerkend is voor deze ziekte is de aanwezigheid van een extra X-chromosoom. Dit chromosoom laat de normale ontwikkeling van puur mannelijke geslachtskenmerken tijdens de puberteit niet toe. Figuur: toont een samenvatting van de belangrijkste klinische manifestaties van Klinefelter-syndroo
  2. Werkgroep uitwerkingen - 1 - Casusverslag klinefelter syndroom. Vak:Van cel tot molecuul (301118000Y) Cas u sve r s la g: K li n ef elt er s yn d ro o m. Joost, ee n 27-jarige man k om t met zijn 24-jarige vr ouw Anja op spr eekuu r. Zij willen gr aag kinder en, maar na
  3. derde vruchtbaarheid, vermoeidheid, gynaecomastie en osteoporose ontstaan

Klinefelter syndroom: oorzaak, symptomen, vruchtbaarheid . Synoniemen XXY syndroom Klinefelter syndrome XXYY syndroom Korte beschrijving Het Klinefelter syndroom is een aangeboren aandoening, waarbij meestal sprake is van één (of meerdere) extra vrouwelijke geslachtschromosomen bij de man casusverslag: klinefelter syndroom joost, een man komt met zijn vrouw anja op spreekuur. zij willen graag kinderen, maar na meer dan twee jaar intieme relati

Het syndroom van Klinefelter is het meest bekende voorbeeld: patiënten met deze aandoening hebben 2 vrouwelijke geslachtschromosomen in plaats van 1, de zaadbalfunctie is daarom slecht en meestal ontbreekt de zaadcelproductie. zodat het belangrijk kan zijn om te weten of in de familie verminderde vruchtbaarheid voorkomt of kinderen met. Er is bijna altijd sprake van onvruchtbaarheid of sterk verminderde vruchtbaarheid. Bij kinderwens zijn alternatieve opties zeker mogelijk (zoals bijvoorbeeld eiceldonatie). Klinefelter geeft geen verdikte nekplooi. Klinefelter kan wel ontdekt worden via de NIPT

In 1942 beschreef Harry Klinefelter bij 9 mannen het later naar hem genoemde syndroom.1 Als gemeenschappelijke kenmerken hadden deze mannen gynaecomastie, kleine testes, schaarse baard- en lichaamsbeharing, azoöspermie en een hoge uitscheiding van follikelstimulerend hormoon (FSH) in de urine. In 1959 werd de genetische basis van dit syndroom onderkend, namelijk de aanwezigheid van één. Er bestaan erfelijke afwijkingen die vruchtbaarheid onmogelijk maken (b.v. syndroom van Klinefelter). Vruchtbaarheid bij de vrouw. De vrouw wordt minder vruchtbaar als ze ouder wordt. Bij de vrouw hangt de vruchtbaarheid sterk samen met de menstruatiecyclus. Deze kan door psychische en emotionele invloeden verstoord raken, maar ook door sterk. Syndroom van Klinefelter Met een prevalentie van 2 op 1000 is het syndroom van Klinefelter de meest voorkomende oorzaak van mannelijk hypogonadisme (1). In ongeveer 80% van kan zodoende een oorzaak voor de vruchtbaarheid- s stoornis worden vastgesteld (9). Omdat bij gebrui- k making van kunstmatig geassisteerde voortplanting- Men with a genetic or other medical condition known to be associated with decreased semen parameters (i.e. Klinefelter's syndrome, Y-Chromosome Microdeletion (YCMD), post-chemotherapy treatment, etc.) Positive COVID-19 test within the last 3 week أسباب العقم عند الرجال النساء, ولكن الرجال ايضاً قد يحدث لديهم مشكلة في عدم الإنجاب. 30% تكون المشكلة عند المرأة و30% عند الرجل و 30% عند الاثنين معاً.10% من الأسباب تبقى مجهولة السبب. ماهي أسباب العقم عند الرجل؟: • الدوالي.

Klinefelter en fertiliteit SpringerLin

Een tekort aan testosteron kan een heleboel problemen veroorzaken binnen het menselijk lichaam. Vooral bij mannen is een bescheiden testosteron-tekort doorgaans al flink merkbaar. Een testosterontekort staat ook wel bekend als testosterondeficientie of Low T. In dit artikel worden de klachten en symptomen van een testosterontekort behandeld Symptomen testosterontekort Een verminderde. Planten. Bij planten worden organen die eerder een functie hadden bij de voortplanting, maar deze in de loop van de evolutie verloren hebben steriel of onvruchtbaar genoemd. Zo zijn staminodia steriele meeldraden en hebben vaak een andere functie gekregen.. In de landbouw wordt het begrip onvruchtbaarheid ook gebruikt voor grond die niet of nauwelijks geschikt is voor beplanting Als je dochter Triple X heeft zijn er vaak geen/niet veel symptomen. Ook de vruchtbaarheid is normaal. Moet je dit dan wel ooit vertellen? We weten het niet. Als je zoon Klinefelter heeft, wanneer moet je hem dit vertellen? Op 18-jarige leeftijd? Of later? Als je zoon een relatie heeft? Als hij kinderen wil? Niemand weet het Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) Hierdoor kunnen hypotonie, verminderde vruchtbaarheid, vermoeidheid, gynaecomastie en osteoporose ontstaan. Ook leer- en gedragsproblemen komen relatief vaak voor. Jongens en mannen met Klinefeltersyndroom zijn vaak

Klinefelter syndroom - Kinderneurologie

Dit heeft invloed op de vruchtbaarheid. Een varicocèle komt meestal links voor, maar kan soms ook aan de rechter kant of aan beide zijden voorkomen. Symptomen Een varicokele wordt gevoeld als een zwaar, oncomfortabel, soms pijnlijk gevoel aan de zaadbal. Dit is het gevolg van de uitgezette bloedvaten De aandoening veroorzaakt een daling van de productie van testosteron, wat resulteert in een beperkte vruchtbaarheid, en een diagnose van het syndroom van Klinefelter kan worden gekomen aan wanneer een paar gaat naar een vruchtbaarheid arts om te begrijpen waarom ze problemen met hun pogingen om zwanger te raken

Klinefelter en da

Dat zou een teken van vruchtbaarheid en zorgzaamheid zijn. Bekijk hier het onderzoek naar het feminieme gezicht en testosteron. En een gebrek aan testosteron leidt meestal tot een gebrek aan interesse in seks. Van Wolferen vormt daarop een uitzondering, waarschijnlijk omdat hij weliswaar weinig, maar wel wat testosteron produceerde: hij had wel. Klinefelter syndroom: oorzaak, symptomen, vruchtbaarheid . Leren leven met hereditaire hemochromatose Dr. Menno van der Waart. Hemochromatose ofwel ijzerstapeling Komt een patiënt met klachten bij de huisarts • Chronische vermoeidheid én/of • Gewrichtsklachten én/of • Buikpijn én/of • Etc. e Oorzaken van subfertiliteit en onvruchtbaarheid van de vrouw. Aandoeningen van de eierstok en de baarmoeder. Endometriose is één van de meest voorkomen oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. Naast dat het meestal menstruatie en pelvis pijn veroorzaakt, is het geweten dan bijna 40% van de vrouwen die aan endometriose lijden moeilijkheden hebben om zich voort te planten Mannen met het Klinefelter-syndroom produceren doorgaans weinig testosteron, wat resulteert in verminderde spiermassa, gezichtshaar en lichaamshaar. Kenmerkende symptomen zijn onder meer kleine testikels, vertraagde ontwikkeling, borstvergroting (gynaecomastie) en verminderde vruchtbaarheid. De ernst van de symptomen kan enorm variëren

Niet vruchtbaar vrouw - verminderde vruchtbaarheid bij de

Enkel voor nieuwe patiënten, niet voor besprekingen of mensen die al in behandeling zijn. +32 16 34 36 50 - werkdagen van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16.20 uur. Eerste afspraak? Vul deze vragenlijst in (pdf) en breng deze mee naar de raadpleging. Bekijk uw afspraken via mynexuzhealth Klinefelter syndroom: oorzaak, symptomen, vruchtbaarheid . Klinefelter Syndrome Definition Klinefelter syndrome is a chromosomal disorder that affects only males. People with this condition are born with at least one extra X chromosome. The syndrome was first identified and described in 1942 by Harry Fitch Klinefelter, Jr., an American physician Verminderde vruchtbaarheid Zaadbalkanker. Wetenschappelijk onderzoek. Wij doen en werken mee aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken binnen de urologie. Onze urologen zijn onder meer betrokken bij onderzoek naar goedaardige nieraandoeningen, blaaskanker, prostaatkanker, nieuwe chemotherapeutische middelen en vruchtbaarheid bij mannen.. Bij een normale vruchtbaarheid zwemt de helft van de zaadcellen vooruit. Abnormale vorm van de zaadcellen (teratozoöspermie). Voorbeelden zijn het Syndroom van Klinefelter (de man heeft een extra vrouwelijk geslachtschromosoom) of aandoeningen waarbij kleine foutjes in het erfelijk materiaal aanwezig zijn, vaak in het mannelijke. Het Klinefelter syndroom (KFS) is volgens de schrijvers van dit artikel, Diamond en Watson de meest voorkomende geslachtschromosoom varatie, namelijk 1 tot 2 op de 1000. Met het ouder worden wordt ook de kans op vruchtbaarheid minder, maar onvruchtbaarheid is geen regel. Leer beschouwingen

Kliefelter Variaties ideminfo

Mozaïcisme voor chromosoomafwijkingen. Er bestaat mozaïcisme voor fouten (mutaties) in de genen. Maar er is ook mozaïcisme voor chromosoomafwijkingen. Tijdens de celdelingen van de bevruchte eicel kan het gebeuren dat de chromosomen niet goed verdeeld worden. Dan ontstaat er bijvoorbeeld een cel met 45 chromosomen en ook een cel met 47. Jongens met het Klinefelter-syndroom. Als u een zoon heeft met het Klinefelter-syndroom, kunt u een gezonde mentale, fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling helpen bevorderen. Lees meer over het Klinefelter-syndroom. Dan kunt u nauwkeurige informatie, ondersteuning en aanmoediging geven. Houd de ontwikkeling van uw zoon zorgvuldig in de gaten

Andrologische stoornissen | UZ Leuven

boeken/interviews over onvruchtbaarheid man. Onvermogen om te reproduceren (voort te planten) na een bepaalde periode van onbeschermde geslachtsgemeenschap. Reproductieve steriliteit is permanente onvruchtbaarheid. 155 artikels over onvruchtbaarheid man , per. 9 30 100 Erfelijke factoren. Soms gebeurt het dat de zaadleiders niet goed genoeg werken.Er wordt wel degelijk sperma geproduceerd, maar door een anatomische afwijking komen er geen spermatozoïden in het ejaculaat terecht.Zonder een operatie kan geen bevruchting worden gegarandeerd Normale vruchtbaarheid. 1 op 1000 mannen. Andere chromosomale afwijkingen : B. Klinefelter syndroom (man met X teveel) à XXY OF XXXY OF XXXXY. àKLEINE TESTIKELS à ONVRUCHTBAAR. à XXY : normal IQ. à Meer X à MENTALE RETARDATIE. à 1 OP 500 jongens. Bijkomende problemen bij Klinefelter syndroom : Hypothyreoïdie; Diabetes type II met.

verminderde vruchtbaarheid, maar dikwijls ook nog aan verscheidene andere aandoeningen. Alleen bestaan er geen holistische Klinefelter-specialisten die het hele plaatje bekijken. Voor elke aandoening moeten zulke mannen naar een andere arts. Dus zei een jonge arts bij ons: 'Waarom organiseren we geen Klinefelter-raadpleging, waarop alle. Kliniek. Het TRIXY Expertisecentrum biedt zorg en ondersteuning voor ouders, kinderen, jeugdigen, volwassenen en professionals. Wat wij voor u kunnen doen is verschillend afhankelijk van wie u bent of wat uw vraag is. Kies daarom hieronder wat het beste bij u past. Ouders van kinderen/adolescenten met een extra X of Y Meerdere keren per dag ejaculeren, leven met bepaalde medische aandoeningen en voedingstekorten hebben, kunnen allemaal waterig sperma veroorzaken. Waterig sperma kan wijzen op een laag aantal zaadcellen, maar dit betekent niet noodzakelijk dat iemand onvruchtbaar is. Lees hier meer over de oorzaken van waterig sperma Het ontbreken van deze eitjes heeft gevolgen voor de vruchtbaarheid van vrouwen met het Turner syndroom. Een groot deel van de vrouwen is niet in staat om kinderen te krijgen die ontstaan zijn uit eigen eicellen. Ook kunnen deze afwijkende eierstokken onvoldoende geslachtshormomen aanmaken. Meisjes met Turner syndroom hebben daardoor een tekort. Mannen: Een relatief hoge concentratie testosteron in je bloed is beter dan een te lage testosteronspiegel. Zo is een testosteron-tekort slecht voor je spieropbouw, vruchtbaarheid, hoofdhaar, stofwisseling & libido. Daarom hierbij 11 praktische tips om je testosteronspiegel te verhogen of in ieder geval op peil te houde

Ongeveer één man op 500 lijdt aan het syndroom, dat voor problemen met de vruchtbaarheid zorgt. Het syndroom van Klinefelter is een chromosomale afwijking waarbij er niet één, maar twee of. Het gemiddelde gewicht van een doorsnee huiskat - denk: Europese korthaar - is zo'n 4 kilogram. Een kater zal daar makkelijk ietsje over gaan, terwijl een kattin vaak wat minder weegt. Hou er wel rekening mee dat een gesteriliseerde kattin door de verandering in hormonen ook een gewijzigde stofwisseling krijgt

Klinefeltersyndroom NH

Genetische ziekten kunnen over het algemeen worden onderverdeeld in twee categorieën: erfelijke ziekten en chromosomale afwijkingen. Afwijkingen met één gen veroorzaken ernstige problemen met de celontwikkeling en leiden tot fundamentele problemen met de vruchtbaarheid. Meer voorkomend zijn chromosomale afwijkingen, die willekeurige mutaties. Aangeboren: syndroom van Klinefelter, niet- scrotale testis in de voorgeschiedenis, anorchie, hiervan op de vruchtbaarheid van de kinderen zijn weliswaar nog niet goed onderzocht, maar verondersteld mag worden dat de zonen ook een verhoogde kans op subfertiliteit hebben. De wens van het subfertiele paa

Vermijd roken, wat de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen kan beïnvloeden. Stop met het drinken van alcohol. Zorg voor een gezond gewicht, aangezien ondergewicht of overgewicht de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. Gebruik ovulatie-voorspellingskits om de beste tijd tijdens uw cyclus te vinden om geslachtsgemeenschap te hebben Endometriose kan afhankelijk van de plaats waar het zich bevind ook invloed hebben op vruchtbaarheid omdat het bijvoorbeeld de eileiders kan blokkeren. Uit het vruchtbaarheidsonderzoek kan blijken dat er sprake is van hyperprolactinemie. Je lichaam maakt dan te veel van het hormoon prolactine aan, wat de ovulatie onderdrukt Erfelijke ziekte van het geslachtschromosoom waardoor mannen die ermee besmet zijn minstens één extra X-chromosoom hebben. De tekenen van de ziekte omvatten kleinere testikels (of teelballen), grotere borsten en de afwezigheid van gezichts- en lichaamsbeharing.Het syndroom van Klinefelter wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op de ontwikkeling van testikelkanker (of teelbalkanker) Genetische factoren kunnen van invloed zijn op elke fase van de mannelijke vruchtbaarheid, gaande van DNA-beschadiging in spermacellen (spermatozoa), genetische defecten van het Y-chromosoom en genetische aandoeningen zoals Klinefelter-syndroom

syndroom van Klinefelter - Klinefelter syndrome - abcdef

Veel jongens en mannen met kleine teelballen lijden aan het Klinefeltersyndroom maar weten dat niet. Dat is jammer, want een vroege diagnose maakt vaak het verschil voor hun ontwikkeling en hun. Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking. Mensen met downsyndroom hebben enkele typische uiterlijke kenmerken, en vaak ook (dezelfde) afwijkingen en problemen. Ze hebben een verstandelijke handicap, met milde tot zware beperkingen. Mits goede ondersteuning van hun zelfredzaamheid kunnen de meesten van hen een gelukkig leven leiden Nog vervelender is het als je zonder of vrijwel zonder testosteron wordt geboren, weet Alfred Jonker (45). Hij heeft het syndroom van Klinefelter, wat bij zo'n 1 op de 500 mannen voorkomt Vrouwen met het syndroom van Turner zijn (bijna) altijd kort van stuk. Sommigen hebben problemen met het hart, de nieren, de schildklier en/of het gehoor. Ook kunnen ze een brede, korte nek hebben, en opgezette handen en voeten. De meeste meisjes en vrouwen hebben een normale intelligentie. Soms zijn er sociaal emotionele problemen

Klinefelter - NV

Het is momenteel onduidelijk of een adolescent met het klassieke 47 XXY syndroom van Klinefelter beter af met testiculaire sperma extractie (TESE) in een poging om 'het behoud van de vruchtbaarheid' voor de toekomst Het syndroom van Turner kan verschillende afwijkingen veroorzaken aan de organen. Met name het hart en de nieren zijn vaak aangedaan.Mogelijke hartafwijkingen zijn het ontbreken van een hartklep, een vernauwde aorta en op latere leeftijd juist een verwijding van de aorta Infertility is typically defined as the inability to conceive after at least one year of regular, unprotected sex. This affects 15-20% of couples. 1 A male factor is estimated to be present in about 50% of cases, with sole responsibility in 30% of cases and a co-contributing female factor in 20% of factors. 2 Male infertility is associated with significant psychosocial and marital stress. klinefelter-syndrome. Geraadpleegd op woensdag 4 april 2018. • Het 47,XXY-syndroom komt voor bij ongeveer 1 op elke 500 levend geboren jongetjes • De klinische verschijnselen zijn wisselend. Gangbare kenmerken van het syndroom van Klinefelter omvatten: {Leermoeilijkheden, vertraagde spraak- en taalontwikkeling {Langer dan gemiddel

Video: Zorgpad klinefelter syndroom bij jongens vanaf 12 jaar

Klinefeltersyndroom | Zicht op ZeldzaamDé vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen - Freya

Vruchtbaarheid . Als na de operatie de patiënt geen testikels heeft, zal hij onvruchtbaar zijn. Hij zal geen sperma kunnen produceren. Mannetjes die één dag kinderen willen hebben, moeten overwegen hun sperma te bouwen voor de operatie. Sommige sperma wordt in een sperma-bank gehouden voordat de testikel of testikels worden verwijderd 29 Vruchtbaarheid en zwangerschap 31 Meer informatie 31 Vragen 32 Relevante adressen 33 Woordenlijst Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte. Bij dit syndroom raken vooral traan- en speekselklieren ontstoken. Hierdoor ontstaan droge ogen en een droge mond. Ook vermoeidheid en gewrichtsklachten komen vaak voor. Wat leest u in deze. Syndroom van Klinefelter (KS-syndroom of SvK) Dit syndroom, dat ook bekend staat als 47,x x y, treft alleen personen die als jongetje geboren worden. Zij hebben naast de 46 chromosomen een extra X-chromosoom. Dit komt bij ongeveer 1 op 600 à 700 mannen voor en is daarmee een van de meest voor- komende vormen van intersekse/dsd in deze masterproef wordt onderzocht welke genmutaties het vaakst voorkomen bij koppels met subfertiliteit en bij mannen met azoöspermie of oligoasthenoteratozoöspermie. Dit gebeurde aan de hand van een literatuur studie en aan de hand van een retrograde studie van 877 dossiers van koppels die consulteerde in het Leuvens universitair Fertiliteitscentum. Webpagina UZ Leuven UZ Leuven mag zich Top Employer noemen. Dat is een erkenning voor bedrijven met een uitmuntend hr-beleid